Deze privacy policy geldt voor iedereen die de website www.ayce.nl bezoekt.

De website www.ayce.nl staat onder beheer van AYCE Management B.V. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ayce.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. AYCE zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. AYCE kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: a) het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. b) het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een celebrity, tip, nieuwsfeit etcetera, waarvan AYCE denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

AYCE maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan AYCE de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij AYCE. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in deze Privacy Policy. AYCE is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De privacy policy geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij AYCE. AYCE kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a) Het verwerken van de opdracht.
b) Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de opdracht, zoals
c) Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een celebrity, tip, handigheid, nieuwsfeit etcetera, waarvan AYCE denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Gegevens die door de opdrachtgever aan AYCE zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. De gegevens die de opdrachtgever aan AYCE verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


Homepage
AYCE © 2016       | Privacy Policy